"Yağmur Yağdı Bulandı Hava"


Yağmur yağdı da bulandı hava
Ezelden gamlıyıdın sen Çukurova
Gitti erlerimiz boş kaldı yuva
Çukurun kilidi beyler nic'oldu

Dokuz boğum da kargımın boyu
Düşmana at sürmek ecdadın soyu
Binmiş Abidin'im varıyom deyi
Boynu uzun arap atlar nic'oldu

Kılıç kabzesinde kınalı parmak
Ne yaman müşküldür yardan ayrılmak
Hepimiz kırılırız yurdumuz vermek
Silahına güvenenler nic'oldu

Arşın arşın çuha şalvar giyenler
Kazan kazan pilavları yiyenler
Sen ölme de ben ölüyüm diyenler
Emmim dayım yiğenlerin nic'oldu
Dünya benim diyenlerim nic'oldu

Muharrem Ertaş
Kırşehir

Avşar bozlağı. Muharrem Ertaş tarafından derlenmiştir. Notalarıyla Uzun Havalarımız - Mustafa Özgül, Salih Turhan, Kubilay Dökmetaş - Ankara 1996, s.486

turkudostlari.org türkü sözleri sitesinde Muharrem Ertaş Yağmur Yağdı Bulandı Hava türkü mp3 veya Yağmur Yağdı Bulandı Hava mp3 turku indirebileceğiniz Rapidshare ve benzeri linkler yoktur. "Türkü Dostları" sadece Muharrem Ertaş türkü sözlerini, türkü notalarını ve hikayelerini içerir.